นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

          Tree Hut Thailand โดยบริษัท ทีจีไอ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เข้าใช้เว็บไซต์ของ www.treehutthailand.com กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

          เมื่อสั่งซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ Tree Hut Thailand เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าอันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทฯ เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น โดยจะถูกนำไปใช้ใน

  • การจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  • การอัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
  • การตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ และใช้ข้อมูลและสถิติที่รวบรวมต่างๆ ในการวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ
  • การส่งอีเมลถึงลูกค้าเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

          ข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครเป็นสมาชิก ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง สมบูรณ์ และแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยถูกต้องอยู่เสมอ และลูกค้าที่เป็นสมาชิกตกลงจะรักษา ชื่อในการล๊อคอิน รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะยินยอมรับผิดชอบ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้งาน หรือบัญชีของท่าน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

          Tree Hut Thailand อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

ข้อเสนอแนะ

          เรายินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าทุกท่าน เกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของ Tree Hut Thailand โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เชื่อมโยง ชื่อ นามสกุล ของลูกค้าท่านนั้นๆ กับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น