นโยบายการสั่งซื้อ จัดส่ง และอื่นๆ

ลูกค้าสามารสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

หากมีคูปองรหัสส่วนลดสำหรับการซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ treehutthailand.com ลูกค้าสามารถกรอกรหัสดังกล่าวได้ก่อนส่งคำสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อและที่อยู่การจัดส่งที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

กรณีที่ไม่ได้รับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือไม่ได้รับการแจ้งโอนเงินก่อน 17:00 ของวันที่ 3 นับจากวันที่ลูกค้ากดส่งคำสั่งซื้อ ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต

การโอนเงินผ่านธนาคาร – หลังจากโอนเงินแล้ว ลูกค้าต้องยืนยันการโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือทางอีเมล (อีเมลยืนยันการสั่งซื้อที่ลูกค้าได้รับ) ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแนบสลิปหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง

ในกรณีที่ชำระเงินแล้วไม่ได้แจ้งโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเราทางอีเมล treehutthailand.cs@gmail.com เพื่อแจ้งเลขที่สั่งซื้อพร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงิน

? การตัดรอบส่ง
– ตัดรอบทุก 11:00 น. จันทร์ – ศุกร์ 
– เฉพาะออเดอร์วันศุกร์ก่อนเวลา 16.00 น. สินค้าจัดส่งวันเสาร์

? ระยะการจัดส่ง 1-3 วัน

จัดส่งด้วย Kerry Express มีค่าจัดส่ง 50 บาท

เมื่อสั่งซื้อสินค้ายอดสุทธิ 800 บาทขึ้นไป เราจะจัดส่งฟรี!

กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล สินค้าจะถึงมือลูกค้าประมาณ 1-2 วัน หลังจากได้รับ Tracking No.

ต่างจังหวัด สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าประมาณ 2-3 วัน หลังจากได้รับ Tracking No.

ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยืนยันการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าไม่ถึงมือลูกค้าหรือสินค้าสูญหายอันเนื่องมาจากการความผิดพลาดของลูกค้าที่กรอกข้อมูลที่อยู่และข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้อง

Tree Hut มีนโยบายรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

  1. สินค้าที่ลูกค้าได้รับอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
  2. ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อสินค้า
    • ในกรณีนี้ สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สติ๊กเกอร์ฝาขวดกับฉลากต้องติดอยู่ครบถ้วนและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับมาจากการจัดส่ง

การเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์ ลูกค้าต้องแนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้าส่งมาพร้อมกัน

เมื่อทางเราได้รับสินค้าแล้ว เราจะตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนภายใน 3 วันทำการก่อนจะส่งสินค้าที่มีสภาพสมบูรณ์หรือสินค้าที่ตรงตามใบสั่งซื้อไปให้ลูกค้าอีกครั้ง

ทาง Tree Hut ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยน และเราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กับลูกค้า

การส่งสินค้าคืนอาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

การคืนสินค้าและคืนเงิน (Return and Refund)

1. Tree Hut มีนโยบายรับคืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อสินค้าและลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสินค้าที่ถูกต้องตามใบสั่งซื้อหรือสินค้าทดแทนในมูลค่าที่เท่ากันเท่านั้น

2. การคืนสินค้าทางไปรษณีย์ แนบใบเสร็จการชำระเงินและสินค้าส่งมาพร้อมกัน สินค้าที่คืนมานั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สติ๊กเกอร์ฝาขวดกับฉลากต้องติดอยู่ครบถ้วนและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับมาจากการจัดส่ง

3. เมื่อทางเราได้รับสินค้าแล้ว เราจะตรวจสอบสินค้าที่ต้องการคืนภายใน 3 วันทำการ

4. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินเรื่องคืนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ และจะติดต่อไปทางอีเมลของลูกค้า

  • กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านทางธนาคาร ให้แจ้งเลขบัญชีของลูกค้าที่ต้องการให้โอนเงินกลับไป โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อลูกค้าตามใบสั่งซื้อเท่านั้น
  • กรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ทางเราจะคืนเงินกลับเข้าไปในบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าสินค้า โดยการดำเนินการคืนเงินหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ส่วนบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน

5. ทั้งนี้ทาง Tree Hut ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

7. หากไม่ตรงเงื่อนไข ทางเราจะจัดส่งสินค้านั้นกลับคืนให้ลูกค้าภายใน 7-10 วันทำการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ลูกค้าไม่สามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ แต่คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจะถูกยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ หลัง 17:00น. ของวันที่ 3 นับจากวันที่ลูกค้ากดส่งคำสั่งซื้อ

ในกรณีทีต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากชำระเงินแล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทฯได้โดยตรง โดยมีช่องทางดังนี้

  1. เฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ ของเพจ Tree Hut Thailand
  2. อีเมล treehutthailand.cs@gmail.com

โดยแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ พร้อมชื่อ นามสกุลของลูกค้า เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ต้องแจ้งก่อนเวลาตัดรอบยืนยันการชำระเงินและรอบการจัดส่ง

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อเราได้ที่ 02-691-8760 ต่อ 317

เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.